Nieuws

Kerstwens 2020 Rotary Doctors Nederland

Het bestuur van RDN wenst u mooie kerstdagen en een prettige jaarwisseling, ondanks alle beperkingen die deze tijd met zich meebrengt.
december 22, 2020/door admin istrator

Besluit i.v.m. Corona

In haar laatste bestuursvergadering van 12 dec 2020 heeft het bestuur (noodgedwongen) moeten besluiten dat er in het eerste kwartaal van 2021 GEEN uitzendingen kunnen plaatsvinden.
De ontwikkelingen rond het wereldwijde Corona probleem laten dat niet toe.
De projectcoördinatoren Huisartsen en Tandartsen zijn in deze besluitvorming nadrukkelijk ook betrokken. De besluit is mede obv vergelijkbare afwegingen van andere stichtingen/hulporganisaties genomen.

Namens het bestuur ,
Victor Sterk, secretaris
december 15, 2020/door admin istrator

Bericht over de toestand in Kenia

Door de Corona is begin dit jaar de uitzending van Rotary doctors tot stilstand gekomen. Hoe gaat het met de mensen waar we afgelopen jaar mee samengewerkt hebben.
november 16, 2020/door admin istrator

Tandartsen van Rotary Doctors op bezoek bij Dental Health International Nederland (DHIN)

Frank Paternotte en Gert Oonk hebben vorig jaar over het mondzorg project in Dembi Dolo verteld op de jubileum bijeenkomst van Dental Health International Nederland. Deze organisatie ondersteunt al meer dan 40 jaar mondzorg projecten in lagelonenlanden.

Een en ander was voor het bestuur van DHIN reden om Frank en Gert uit te nodigen om over de opzet en organisatie van dit project van gedachten te wisselen. Deze gedachtenwisseling heeft op 2 oktober j.l. plaatsgevonden in Houten.
november 16, 2020/door admin istrator
Toon meer

In veel ontwikkelingslanden schieten medische voorzieningen ernstig tekort. Daarom richtten de gezamenlijke Nederlandse Rotaryclubs in 1994 de stichting Rotary Doctors Nederland (RDN) op.

RDN zendt jaarlijks zo’n 50 artsen, tandartsen en specialisten op vrijwillige basis naar gebieden waar medische hulp onvoldoende aanwezig is.

Ter plaatse wordt hulp verleend en worden mensen opgeleid om na een paar jaar het werk over te nemen, zodat de artsen van RDN weer op een nieuwe plaats kunnen worden ingezet.

Alle betrokkenen bij de stichting, bestuursleden, overige ondersteunende functionarissen en uitgezonden (tand)artsen zijn vrijwilligers en genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Rotary Doctors Nederland is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.