Oeganda

Rob de Vos

Graag wil ik u informeren over de voortgang van het NCD (Non Communicable Diseases) project in Oeganda. Er is gekozen voor deze twee  ziekenhuizen omdat ik daar in de jaren ‘90 als tropenarts heb gewerkt en altijd de contacten heb weten te onderhouden. Het management van beide ziekenhuizen is gemotiveerd om de strijd aan te gaan met deze steeds maar toenemende ziektes (vooral Diabetes Mellitus en Cardiovasculaire ziektes) en wil hiervoor graag met ons samenwerken.

Om  het project zo professioneel mogelijk te laten verlopen is gekozen voor het door de WHO ontwikkelde z.g.  Package of Essential Noncommunicable (PEN) Disease Interventions. Via een stapsgewijze benadering wordt een framework aangeboden, dat op een praktische manier rekening houdt met de lokale situatie, zodat uiteindelijk een op maat gesneden project kan worden ontwikkeld.

Vooralsnog hebben de lokale artsen van beide ziekenhuizen en de Rotary Dokters – Gijs van Dalfsen en Rob de Vos – zich bezig gehouden met de belangrijkste NCD’s diabetes mellitus en cardiovasculaire ziektes, maar later zullen daar ook zeker andere belangrijke ziektes als COPD, astma, kanker (borst- en baarmoederhalskanker) en geestelijke ziektes bijkomen. Via regelmatige zoomvergaderingen werd een lijst van stakeholders opgesteld. Vervolgens werd een technische werkgroep samengesteld die de leiding over het project krijgt. Er werd een selectie gemaakt van centra waar te beginnen met NCD-klinieken en een lijst wat daarvoor nodig is aan personeel, medicijnen, suikermeters etc. Er werd voor beide ziekenhuizen een z.g. SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) analyse uitgevoerd. Nagegaan werd wat de huidige activiteiten zijn in beide ziekenhuizen op het gebied van NCD’s.

Waar staan we nu anno januari 2023?

  • In beide ziekenhuizen zijn NCD-klinieken opgericht. In september 2022 vond de opening plaats in Karoli Lwanga Hospital, een week geleden in Mutolers Hospital (zie foto).
  • Personeel van beide ziekenhuizen is gemotiveerd om deze klinieken verder te ontwikkelen.
  • Beide ziekenhuizen zijn z.g. private not for profit ziekenhuizen. Dit betekent dat ze nauwelijks gefinancierd worden door de overheid en voor hun inkomsten dus o.a. afhankelijk zijn van de patiënten.
  • De lokale bevolking is arm en heeft grote moeite om de kosten van de medicatie te betalen.
  • De inhoudelijke inbreng van Rotary Doctors wordt zeer gewaardeerd.

Het was de bedoeling om beide ziekenhuizen te bezoeken in november 2022, maar het de kop opstekende gevaarlijke Ebola virus in Oeganda weerhield ons om af te reizen. Als het lukt gaan we eind maart/begin april.