Voortgang projecten huisartsen

Gijs van Dalfsen, coördinator huisartsen

Je zou je afvragen wat moeten we nu met onze eigen projecten? Nou ik denk dat we gewoon door moeten gaan met plannen maken. Er is belangstelling zowel vanuit de landen waar we al geweest zijn, zoals Kenia en Ethiopië en ook uit nieuwe gebieden als Oeganda en Malawi. Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we ook nieuwe aanmeldingen gekregen van enthousiaste collega’s om mee te denken over de opzet van de projecten en het meedoen daaraan. Kortom er is veel werk aan de winkel en we blijven optimistisch. Het is tegenwoordig mogelijk om te zoom-vergaderen met collega’s duizenden kilometers verderop en hoewel de verbinding vaak te wensen overlaat, is dit toch fantastisch. Periodiek vergaderen we met twee ziekenhuizen in Oeganda en na een soort nulmeting zijn we nu via een stappenplan bezig om te kijken of we daar kunnen helpen bij het opzetten van een NCD kliniek en ondersteunen bij voorlichting en screening. In Kenia hebben we een soortgelijk overleg met Marianne Darwinkel en haar opleidingsinstituut en ook is er contact met Rutger Anten, die namens German Doctors meedenkt. We hopen binnenkort ook een verkennende reis naar Afrika te kunnen maken om met de organisaties daar ter plekke een project op te zetten.