Dembi Dollo tandartsenproject – Ethiopië

Rotary Doctors Nederland is in 2015 door lokale missiezusters gevraagd om een Oral Health Care (OHC) programma op te zetten in Dembi Dolo, Ethiopië.

Het programma is gebaseerd op de uitgangspunten van de WHO voor OHC in lage lonen landen. Daarnaast voldoet het natuurlijk aan de missie van Rotary Doctors Nederland. Het belangrijkste onderdeel is een preventie programma voor schoolkinderen. Steeds meer blijkt dat een goede mondgezondheid bijdraagt aan een goede algemene gezondheid. Daarom is op een basisschool in Dembi Dolo begonnen met het Fit for School programma.

Daarbij leren kinderen om dagelijks hun handen te wassen met zeep en hun tanden te poetsen met gefluorideerde tandpasta. Bij gebrek aan een tandenborstel gebeurt dit met zogenaamde “riga’s”, twijgjes van een bepaalde boomsoort.
Het Fit for School programma wordt vanaf 2018 ook geïmplementeerd op basisscholen in omliggende dorpen.

In de Danka kliniek in Dembi Dolo, waar er binnen een straal van 100 km nauwelijks mondzorg te vinden is, worden patiënten met pijnklachten behandeld en wordt voorlichting gegeven. Omdat Rotary Doctors het OHC project op termijn wil overdagen aan lokale mensen zijn er twee kandidaten geselecteerd die de opleiding tot dental therapist gaan volgen. In 2021 moeten zij dit project van Rotary Doctors Nederland overnemen en op eigen kracht voortzetten.

Tot die tijd gaat er twee keer per jaar er een team bestaande uit tandartsen en mondhygiënisten 4 weken naar Dembi Dolo.

Dit project is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Stichting Dioraphte.
Arjun van der Dussen is projectleider en lokaal wordt het project gecoördineerd door Gert Oonk