Projecten

Rotary Doctors werkt in de vorm van langjarige projecten. Na een aanvraag wordt op afstand een schriftelijke inventarisatie gemaakt, waarna een bezoek op de locatie volgt.

Een duidelijke vraagstelling en een duidelijk doel van de aanvrager die passen binnen de SMART-doelstellingen van Rotary Doctors zijn beslissend voor de acceptatie van een project dat altijd wordt voorafgegaan door een pilot.

Rotary Doctors legt naast curatief werk de nadruk op nascholing, training on the job. Een jaarlijkse inventarisatie aan de hand van de SMART criteria bepaalt hoe het project wordt voortgezet. Projecten worden gefinancierd door RDN en haar sponsoren.

Politieke stabiliteit, voldoende draagvlak en samenwerking met de lokale overheid, duidelijke inbreng van de lokale partner en de bevolking zijn medebepalend voor het slagen van het projectRDN gaat met name naar gebieden met een voldoend grote bevolkingsdichtheid, waar nog geen adequate zorg bestaat.

RDN werkt niet in conflictgebieden, en geeft geen noodhulp. Organisaties als Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis zijn veel beter uitgerust voor deze taken. Onze (tand)artsen zijn alle vrijwilligers. Zij krijgen de reiskosten vergoed en een beperkte kostenvergoeding voor visa, vaccinaties e.d. (maximaal € 250 voor 6 weken).  Ook eventuele waarnemers in hun Nederlandse praktijk wordt door hen zelf bekostigd.