De mensen

Omdat RDN haar basis vindt in Rotary Nederland kan zij terugvallen op 20.000 Rotarians die allen professional zijn in hun eigen vakgebied en gemotiveerd zijn om hun schouders te zetten onder projecten als deze. Alle betrokkenen bij de stichting, bestuursleden, overige ondersteunende functionarissen en uitgezonden (tand)artsen zijn dan ook vrijwilligers. Het bestuur geniet geen beloning voor hun werkzaamheden. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

De dagelijkse leiding ligt bij het bestuur en het uitvoerend comité.