Opleiding door training on the job

In veel ontwikkelingslanden is nog steeds een ernstig tekort aan goede medische voorzieningen en is er helaas weinig hoop op verbetering. Daarom werd in 1994 de stichting ‘Rotary Doctors in the Netherlands’ opgericht, met als doel (tand)artsen en medisch specialisten uit te zenden, lokale medici (artsen en verpleegkundigen) op te leiden, nascholing te geven en zieken te behandelen. In de loop van de jaren zijn echter de projecten veranderd van het aanbieden van directe medisch zorg naar het beantwoorden van vragen om onderwijs en training.

De artsen van Rotary Doctors werken daarom altijd nauw samen met lokale overheden, want uiteindelijk ligt dáár de verantwoordelijkheid voor een goede ­gezondheidszorg. Rotary Doctors Nederland krijgt ­verzoeken voor onderwijs en training in diverse landen.

Ons doel is om jaarlijks zo’n dertig tot veertig (tand)­artsen en specialisten uit te zenden. Daar hangt een globaal prijskaartje aan, afhankelijk wat er in een bepaald gebied wel of niet gerealiseerd kan worden. 

Medisch specialisten en huisartsen

Onze huisartsen ondersteunen vooral bij de opleiding met het omgaan met NCD’s (niet overdraagbare ziekten).

Waar er vraag is om verbetering van de zorg voor patiënten zoals organisatie, implementatie van kennis en evaluatie van zorg. Diabetes en hoge bloeddruk wordt in Afrika een steeds groter probleem en kennis en kunde hoe daar mee om te gaan is nog zeer beperkt.

Tandheelkunde: focus op jeugd

De hulp van de tandartsen en mondhygienisten richt zich vooral op de jeugd. Op scholen wordt voorlichting gegeven over gebitsverzorging en het Fit for School ­programma geïntroduceerd: Dagelijks handen wassen met zeep en tandenpoetsen met fluortandpasta.

Verder controleren de tandartsen de gebitten en worden deze waar nodig behandeld. Daarnaast wordt in de lokale kliniek basale tandheelkundige zorg verleend ­volgens de richtlijnen van de WHO. Ook hier ligt de nadruk op preventie. Lokale assistenten volgen bij ­Ethiopisch onderwijsinstellingen een opleiding tot Dental Therapist. Na diplomering kunnen zij het project zelfstandig voortzetten. Heeft u interesse om als tandarts of mondhygienist mee te werken aan een van de uitzendingen neem dan contact op met Arjun van der Dussen: arjun@vanderdussen.net.

Helpt u mee?

Een uitzending naar Kenia of Ethiopië kost veel geld en Rotary Doctors zoekt daarvoor Rotary Clubs of andere instellingen die een uitzending van een arts of tandarts willen adopteren.

Een van onze artsen of tandartsen komt graag bij uw Rotary Club langs om hier meer over te vertellen. Als u een huisarts, medisch specialist of tandarts in uw club hebt die interesse heeft om een keer in Afrika te helpen, dan is deze natuurlijk ook van harte welkom.

Indicatie kosten per uitzending

Tickets en reiskosten€ 1.200
Medicijnen / apparatuur€    250
Vergoeding lokale staff€    300
Huisvestiging€    350
Autokosten€    600
Verzekeringen€    150
Algemene kosten€    250
Totaal per uitzending€ 3.100

Wilt u de kosten van een uitzending adopteren? Stuur dan een e-mail of bel Victor Sterk: 06 – 533 415 18

ANBI erkend: giften zijn aftrekbaar

Rotary Doctors is geheel afhankelijk van giften van Rotary-clubs of andere serviceclubs, fundraising­activiteiten, legaten, bedrijven, stichtingen, ­organisaties en particulieren die ons op regelmatige basis of eenmalig ondersteunen.

Rotary Doctors zoekt artsen en tandartsen.

Voor ons werk in Kenia en Ethiopië zijn wij altijd op zoek naar vrijwilligers, (tand)artsen of specialisten die zich actief willen deelnemen aan een uitzending in gebieden waar een tekort is aan medische opleidingen. En dat mogen ook niet-Rotarians zijn.

Rotary Doctors verzorgt de reis, regelt de huis­vesting ter plaatse. Meestal bestaat zo’n team uit één of twee artsen en een chauffeur, administrateur en/of vertaler. Daarnaast verzorgt Rotary ­Doctors regelmatig nascholings­bijeenkomsten en nieuwsbrieven voor de uit te zenden artsen. De artsen zorgen zelf voor een eventuele (betaalde) vervanger in hun praktijk. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van Rotary Doctors Nederland: secretaris@rotarydoctors.nl.

Heeft u interesse om als arts of tandarts mee te helpen, vul dan het formulier hieronder in.

Andere serviceclubs

Een aantal serviceclubs steunt actief het werk van Rotary Doctors door het organiseren van speciale fundraisingactiviteiten of door het doneren van een jaarlijkse bijdrage.

Om u bij uw actie te ondersteunen, komt een van onze Rotarydoctors graag een keer op uw club om meer over zijn of haar werk, en het werk van Rotary Doctors in het algemeen, te vertellen.

Wanneer u een mailtje zendt naar: info@rotarydoctors.nl nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.