Schenkingen

Heeft u iets te vieren of wilt een actie opzetten om het werk van Rotary Doctors te ondersteunen? Dan kunt u contact opnemen met info@rotarydoctors.nl. Rotary Doctors Nederland is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.