Frisse wind

Gijs van Dalfsen

Binnen het bestuur bestaat de behoefte aan een overdracht van diverse functies. Deels omdat de huidige bestuurders de kar nu al jaren trekken maar ook omdat er behoefte is aan frisse inbreng van mensen die nog in ‘het veld’ werkzaam zijn.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met onze secretaris Victor Sterk (secretaris@rotarydoctors.nl). We hopen dit jaar samen mooie dingen te kunnen realiseren en wellicht later dit jaar nog een “Nijkerk-dag” te organiseren, hoewel deze naam de lading niet langer dekt.