Mpeketoni, Kenia

Projectleiders: Jan van der Hoeve – Sulinka Eerdmans

In 2006 is een project gestart in het noordelijk kustgebied in het oosten van Kenia, op het vaste land tegenover het eiland Lamu. Dit gebied maakt deel uit van een Settlement Scheme, een door de overheid geïnitieerde migratie zo’n 50 jaar geleden vanuit het westelijke en centrale deel van Kenia; de oorspronkelijke bewoners zijn Swahili moslims, de immigranten zijn voornamelijk Kikuyu`s en Luhya`s.

Er was tot eind 2011 een tandartsen- en een huisartsen Mobil Clinic de zgn. ‘Jeepline’, beide met een eigen auto. De artsen-Jeepline ging wekelijks naar vijf verschillende locaties in het binnenland met een team van locale mensen: een nurse, een laboratorium- en een apotheekmedewerker, en een chauffeur die de administratie deed en assisteerde bij de spreekuren. Daarnaast is in dit project een screenings-programma opgezet voor diabetes en hypertensie, en werd zonodig de behandeling ingezet en controles afgesproken.

Toen de onveiligheid ernstig toenam door de oorlogssituatie in het grensgebied met Somalië en er verscheidene ontvoeringen zijn geweest waarbij twee toeristen zijn overleden, is de uitzending van huisartsen en tandartsen in november 2011 gestopt. Hierna volgde de grote onzekerheid tijdens de aanloop naar de verkiezingen in het voorjaar 2013, samen met de onrust door ongenoegen tussen de stammen onderling en de toenemende radicalisering door Al-Shabaab in Kenia. Ondersteunende bezoeken aan het project werden voor ons steeds risicovoller.

Een positieve ontwikkeling was dat de Keniase teamleden het medische werk uitstekend hebben kunnen voortzetten en er bleef een frequent e-mailcontact met het team in Mpeketoni, waardoor een goede informatievoorziening over en weer bestond over financieel-administratieve zaken en medicatie-bestellingen. Op 15 juni 2014 was er een zware aanslag door Al-Shabaab in Mpeketoni waarbij 56 mensen werden vermoord en de auto van RDN volledig door brand is verwoest. Het maatschappelijk leven werd in dit dorp ernstig ontwricht.

De voorziene verzelfstandiging van het project werd hierdoor naar voren gehaald. Sindsdien zijn veel Keniase artsen, verpleegkundigen en leraren uit dit zeer onveilige gebied vertrokken. De spreekuurmogelijkheden voor ons Keniase team werden nog verder beperkt. In overleg met de lokale overheden is per 1 juli 2015 dit project daarom helaas afgesloten.