Nieuwsbrief april 2022

Gijs van Dalfsen, namens de redactie

Een nieuwe lente … een nieuw begin. Gelukkig zijn de Corona maatregelen weer soepeler geworden en bijna afgeschaft. Het leven zou bijna weer op het normale leven gaan lijken ware het niet dat er weer nieuwe problemen opduiken.

Het klimaat heeft te lijden van onze enorme consumptiedrift en door de droogte dreigen er hongersnoden in Afrika. In ons eigen Europa hebben we te maken met een verschrikkelijke oorlog en dreigingen, die we na de koude oorlog niet meer voor mogelijk hadden gehouden. Houdt het dan nooit op? Nee, het houdt nooit op. Ik heb ooit eens van een goede vriend een dakpan gekregen met het opschrift : “Dr’ moat altied wel wat ween dat oe plög (er moet altijd wel wat zijn dat je plaagt, Achterhoekse wijsheid) Er schuilt relativering in en ook een zekere troost.
Lees de nieuwsbrief met bijdragen van Jan van der Hoeven over een project dat hij als Rotary Doctor ooit samen met Hermien, zijn vrouw heeft opgezet en van Frederique Zweers Talsma, die een project bezocht in Oeganda, waar haar dochter al meerdere keren als tandarts werkzaam was.