Tandartsen van Rotary Doctors op bezoek bij Dental Health International Nederland (DHIN)

Frank Paternotte en Gert Oonk hebben vorig jaar over het mondzorg project in Dembi Dolo verteld op de jubileum bijeenkomst van Dental Health International Nederland. Deze organisatie ondersteunt al meer dan 40 jaar mondzorg projecten in lagelonenlanden.

Een en ander was voor het bestuur van DHIN reden om Frank en Gert uit te nodigen om over de opzet en organisatie van dit project van gedachten te wisselen. Deze gedachtenwisseling heeft op 2 oktober j.l. plaatsgevonden in Houten.

Vooral de focus op preventie, het betrekken van de basisscholen en het maken van een schriftelijke overeenkomst, waarin onder andere het doel van het project, de duur, maar ook de verwachtingen die partijen van elkaar hebben en de te bereiken resultaten werden vastgelegd, hadden de interesse van het bestuur van DHIN.

Men denkt met dit concept ook andere mondzorgverleners met projecten in lagelonenlanden focus te kunnen bieden.

Dit jaar heeft RDN geen mensen uitgestuurd voor het mondzorgproject in Dembi Dolo.

Communicatie is moeizaam vanwege het beperkte telefoon- en emailverkeer.

Uit de informatie die wel doorkomt, blijkt dat men tot nu toe in Dembi Dolo de situatie met betrekking tot Corona in de hand heeft.

Vanuit Nederland is aan de Danka kliniek een infrarood thermometer ter beschikking gesteld zodat patiënten voordat ze de kliniek betreden, gescreend kunnen worden op koorts en dus eventueel Corona. Ook hebben we vanuit onze voorraad de aanwezige mondmaskers ter beschikking gesteld van de kliniek. We proberen zo goed mogelijk met de mensen daar in contact te blijven.