Kees de Korver over de plannen van de organisatie

Niemand ontkomt aan de coronacrisis, zeker ook de mensen in Afrika niet, die extra hard getroffen lijken te worden. Omdat reizen naar Afrika nu geen optie is kan onze organisatie momenteel daar niet veel betekenen. Maar we kunnen wel van deze tijd gebruikmaken om ons voor te bereiden op de situatie ‘na corona’, wanneer reizen naar Afrika weer mag en veilig is.

In de vorige nieuwsbrief heb ik verteld over RDN 2.0. (Nieuwsbrief RDN-3) , het traject om de organisatie toekomstbestendig te maken

In februari ben ik benaderd door Victor en Bo met het verzoek om mee te denken over de toekomst van RDN. In eerste instantie was ik nogal sceptisch over de staat van de organisatie, het gebrek aan een duidelijke lijn en de afnemende activiteiten. Maar naarmate we met een stel enthousiastelingen uit het bestuur gingen nadenken over hoe nu verder maakte mijn scepsis plaats voor enthousiasme. En de overtuiging dat het behandelen van niet-overdraagbare aandoeningen (NCD’s) door RDN in Sub-Sahara Afrika geen hobby is maar bittere noodzaak. Evenals  het opzetten van mondzorg geen luxe is maar voorwaarde om duizenden gezinnen een inkomen te garanderen.

Aanpassing werkwijze

Waar we ook achter kwamen was dat de werkwijze efficiënter en moderner kan – vandaar het traject RDN 2.0. Het bestuur bestond uit drie techneuten en dat vonden we niet logisch voor een organisatie als Rotary Doctors. We zijn daarom begonnen met het aanleggen van wat ‘noodverbanden’ en hebben de projectcoördinatoren Gijs en Arjun bereid gevonden om samen in het bestuursoverleg zitting te nemen. We ‘zoomen’ nu iedere twee weken om de lopende zaken te bespreken en zonodig actie te ondernemen. Verder wordt nagedacht over hoe de organisatie moet worden ingericht en dan hebben we het over het bestuur, de commissies en eventueel een Raad van Advies.

De website die nogal gedateerd was, is inmiddels ook aangepakt.

RDN 2.0

Het programma RDN 2.0 bestaat uit drie kernpunten:

  1. Focus. Waar staan we voor en welke criteria hanteren we om projecten wel of niet te doen.
  2. Samenwerking. Doen we alles alleen of zoeken we er partners bij. En zo ja, wie.
  3. De band met Rotary. Wij horen bij Rotary en Rotary hoort bij ons.

Wij zijn ervan overtuigd, dat met een duidelijk verhaal zowel de fondsen als de projecten en de artsen vanzelf (nou ja…) zullen volgen. Heel belangrijk is daarom de verpakking van ons verhaal.‎ Willen we onze boodschap zo pakkend, modern en aansprekend  mogelijk overbrengen, dan is er dringend hulp nodig op het gebied van PR en communicatie. Eventueel op projectbasis voor RDN 2.0, maar liever als permanente aanvulling op het bestuur.

Een ander belangrijk element van het RDN 2.0-traject is de communicatie met de achterban, met jullie. Helaas gaat de Nijkerkdag dit jaar niet door en daarom is het streven om jullie iedere zes weken via een nieuwsbrief op de hoogte te stellen van de voortgang en andere wetenswaardigheden.

We nodigen een ieder van harte uit ons van commentaar en suggesties te voorzien of te melden als je een rol in de wederopbouw van RDN wilt spelen.

Kees de Korver – voorzitter a.i.

Kees Korver