Bericht over de toestand in Kenia

Door de Corona is begin dit jaar de uitzending van Rotary doctors tot stilstand gekomen. Hoe gaat het met de mensen waar we afgelopen jaar mee samengewerkt hebben?

Henry onze steun en toeverlaat in Kilifi, tolk,chauffeur en praktijkondersteuner ineen, is na het afronden van ons hypertensie en diabetesproject naar het Noordwesten van Kenia vertrokken. Daar bewerkt  hij een stuk grond bij de boerderij van zijn ouders en de opbrengst hoopt hij te verkopen op de locale markten. Als het gelukt is, heeft hij nu ook een kleine pick-up om de produkten te vervoeren.

Aangezien de toestand in Kenia onzeker is en op vele plekken winkels en scholen gesloten zijn en er een avondklok is, waardoor het reizen beperkt is, is het best moeilijk om in het levensonderhoud te voorzien. Mensen dragen gezichtsbescherming net als hier. Het aantal besmettingen schijnt nog mee te vallen, maar de weinige ziekenhuizen met IC bedden zijn alle bezet en mogelijk zijn de cijfers wel vertekend.

In Kilifi zijn er ook winkels gesloten en failliet gegaan. Onder andere de Tusky, een redelijk moderne supermarkt , waar we onze boodschappen deden, is failliet gegaan. Goed nieuws is dat de dochter van Henry toegelaten is tot het opleidings-instituut van Marianne Darwinkel in Bomani  en studeert voor clinical officer.

Met Christine , onze huishoudelijke hulp, gaat het redelijk goed. Haar man heeft echter het afgelopen jaar een ernstig ongeluk gehad en na een langdurig revalidatietraject is hij nu aan het herstellen. Het toerisme in Kenia is vrijwel tot stilstand gekomen, een ramp voor de kleine middenstanders en  de wildparken.

Hoe nu verder?

Met een kleine groep huisartsen en tandartsen zijn we toch naar de toekomst aan het kijken. Wat kunnen we doen om het mooie project van opsporing en behandeling van NCDs (hypertensie en diabetes) voort te zetten? Mogelijk door samenwerking met bestaande organisaties, zoals bijv.de Healthy Entrepreneurs, die een netwerk hebben in Kenia, Oeganda en Tanzania ? Nadruk op het opleiden en coachen van locals, gebruikmakend van E health en kijken naar andere projecten zoals Doctors at a distance?

De toekomst zal het leren en we hopen op instroom van jonge artsen om mee te helpen dit soort projecten te realiseren.

Gijs van Dalfsen, huisarts coördinator RD