Eerder hebben we aangegeven dat de Nijkerkdag voor 2020 verplaatst werd naar het najaar.
In het laatste bestuur overleg op 28 sept is bekeken welke mogelijkheden er zijn.

Op basis van de nieuwsbrief in sept was al duidelijk dat de belangstelling ook van de kant van de potentiële bezoekers gering was, slechts 4 mensen hebben aangegeven te zullen komen. Inmiddels zijn ook de landelijke richtlijnen voor groepsbijeenkomsten actueel weer veel strikter geworden.
Met deze richtlijnen zien wij geen mogelijkheid om een Nijkerkdag 2020 te organiseren.

Het bestuur heeft daarom besloten de Nijkerkdag voor 2020 definitief te laten vervallen.
In 2021 hopen we dat de situatie verbetert zodat ook deze dag weer gepland kan worden

Namens het bestuur RDN,

Victor Sterk, secretaris