Kilifi, Kenia – 2018

Projectleiders: Sulinka Eerdmans-Dubbelt, Bea Visser,
Het project is per eind 2019 succesvol afgerond.

In 2014 zijn wij gestart met het NCD-project om ondersteuning te bieden bij de screening, het vervolgen en de behandeling van diabetes mellitus en hypertensie. In samenwerking met het ziekenhuis in Kilifi zijn we gestart op vijf locaties in de omgeving van Kilifi (in de Kilifi county) : Vipingo, Matsangoni, Chasimba , Jaribuni en Mtondia.

De opzet is om na een aantal jaren de diagnostiek en behandeling van deze aandoeningen over te dragen aan de medewerkers van deze health centers en dispensaries. In de eerste periode geven wij ondersteuning bij de screening, diagnostiek en behandeling. In de overdrachtsperiode wordt onderricht gegeven aan de plaatselijke medewerkers zodat zij het programma voor deze aandoeningen kunnen overnemen. Richtlijnen voor de behandeling zijn gemaakt en van de RDN-artsen wordt een actieve bijdrage aan de scholing van de medewerkers verwacht.

Op dit moment zijn ongeveer 1850 patiënten bekend op alle locaties.

In januari 2017 zijn de spreekuren voor de NCD in Vipingo overgedragen aan de medewerkers aldaar. De activiteiten worden door ons gevolgd en wij zijn nog bereikbaar en beschikbaar voor vragen. Vipingo heeft plaatsgemaakt voor het health center in Bomani. In Bomani wordt samengewerkt met het Marianne Darwinkel die het North Coast Medical Training College heeft opgezet. Medici, clinical officers en diëtisten worden hier opgeleid. Dit is een vruchtbare samenwerking gebleken en de expertise van de RDN-artsen wordt bijzonder gewaardeerd.

Eind van het jaar zullen de locaties Matsangoni en Mtondia overgedragen worden. In samenspraak met de health director in het Kilifi hospital (collega Hassan) worden de health centers in Ganze en Vitengeni de volgende locaties voor het NCD-project.

Bij dit project werk je alleen op locatie en heb je ter plekke contact met de lokale medewerkers. Je wordt ondersteunt door Henry, onze chauffeur, tolk en een soort POH-er. De uitvoering wordt gedaan aan de hand van richtlijnen die zijn opgesteld (de NHG richtlijnen met een afrikaanse swing). Het verblijf is in een ruim woonhuis in Kilifistad waar vandaan je elke dag naar een andere locatie gaat. Er is een samenwerking met het lokale ziekenhuis maar daar heb je in principe weinig mee te maken. In Kilifi wonen nederlandse en engelse expats waar de collegae die er zijn geweest contact mee hebben. Het is zelfstandig werk.

Indien de uitzending voor meer dan 4 weken is wordt de reis voor 100% vergoed. Er bestaat een kleine dagvergoeding die de kosten dekt van je visum en de malariamedicatie die je nodig hebt