RDN Nijkerkdag 13 november 2021

Secretaris Victor Sterk

Na een jaar waarin we elkaar niet of nauwelijks konden ontmoeten en waarin er ook vrijwel geen uitzendingen konden worden verzorgd, is het eind 2021 gelukt elkaar toch weer fysiek te ontmoeten op een mooie locatie van de Schakel, sinds vele jaren onze vaste stek voor deze dag. Met 45 deelnemers kwamen we op 13 nov bijeen om zoals gebruikelijk terug en vooruit te kijken.

Er waren oudgedienden die het leuk vonden te horen hoe het gaat en er waren nieuwe belangstellenden die wel eens wilden meemaken wat RDN eigenlijk is en wat er zoal gedaan wordt, zeker met de optie om (eens) een keer aan te haken.

Peter Kitslaar maakte ons deelgenoot van zijn bevindingen na meer dan een jaar alle dozen, mappen en losse documenten doorgenomen, geselecteerd, uitgedund en geordend te hebben over de eerste 20 jaar in het bestaan van RDN sinds de start in 1994. We hebben nu een keurig overzichtelijk archief met zoekfunctie over deze periode en we zijn hem daar erg dankbaar voor, reden voor ons om hem door gouverneur Steven Helfrich (D1590) een PHF te laten opspelden.

Peter had een boeiend verhaal en deelde ook enkele kritische statements met de aanwezigen. Het eindverslag van 40 pagina’s met bevindingen en conclusies zullen we een goede plek in ons archief geven en voor belangstellenden zal dat in te zien zijn.

Terugdenken deden we ook aan onze mama Afrika, Sulinka Eerdmans, die begin dit jaar is overleden. Jan van der Hoeve is veel met haar op stap geweest en kon vele goede herinneringen met ons delen.