Update R.D 2.0

Secretaris Victor Sterk

Na deze terugblik was het met enkele technische (verbindings-)uitdagingen aan Martijn van Beek, directeur van Voeding Leeft om via een zoomverbinding de zaal toe te spreken over de nieuwste inzichten wat voeding voor ons kan betekenen. Nog niet om direct in Afrika toe te passen, maar het nieuwe geluid zette velen toch aan het denken. Na 10 jaar is de leefstijlaanpak van Voeding Leeft voor diabetes 2 aanpak op Europees niveau erkend als succesvolle methodiek, waarbij leefstijl en voeding centraal staan en gebruik van geneesmiddelen wordt afgebouwd. Een daadwerkelijk en aantoonbaar succesvolle aanpak bij diabetes, juist door de intensiteit ervan. Met de benoeming door de WHO van NCD’s als grootste (wereldwijde) uitdaging ook voor RDN tijd om daar over na te denken. Een conclusie in de zaal was dat suiker en antibiotica voor de mensen in Afrika de grootste vijand gaan worden.

In het middagprogramma keken we uit naar onze eigen projecten door de huisartsen Gijs van Dalfsen, Jan van der Hoeve, Frederique Zweers en Rob de Vos. We hebben het vorige project lokaal laten evalueren: lessons learned; hoe kom je tot duurzame verandering. Gert Oonk deed verslag van de tandartsen. Zie verder in deze nieuwsbrief.

Al met al een dag die door de aanwezigen en door de organisatie als succesvol en bemoedigend wordt gezien, we hopen snel concrete stappen te kunnen zetten.