Terugblik 2021

Namens de redactie, Gijs van Dalfsen

Het is goed om aan het eind van het jaar even terug te kijken. Het was weer een bewogen jaar in een land, dat in zekere zin wat stuurloos was, zonder een duidelijke nieuwe regering en met steeds verschillende coronavarianten, die ons dwongen tot beperkende maatregelen. Gelukkig hadden we de mogelijkheid ons te kunnen laten vaccineren.

Het is dan ook dit jaar weer gelukt een “Nijkerkdag” te organiseren, waar mensen, die al eens uitgezonden waren voor RDN en zij , die belangstelling hadden, elkaar konden ontmoeten. Ondanks de strenge maatregelen hadden we het geluk van een nieuwe moderne locatie met voldoende ruimte en ventilatie en er was ruime belangstelling. Er waren vele bekende en ook nieuwe gezichten en er was een gevarieerd programma met mogelijkheid tot interactie.

Dit jaar was het Geke Blok die als voorzitter deze dag opende. Zij werd hierbij geholpen door Nico Jouwe, die op een plezierige en prikkelende wijze, als dagvoorzitter, de zaken op een rijtje zette.

Achtereenvolgens gaf prof.dr.Peter Kitslaar een boeiende en kritische samenvatting van 25 jaar Rotary Doctors Nederland en Martijn van Beek, van “Voeding Leeft” een eigen benadering van de behandeling van chronische ziekten zoals Diabetes Mellitus, o.a. door voorlichting, preventieprogramma’s en gezonde voeding.

Hierna een verhaal van de huisartsen en tandartsen met na de lunch een bijzondere quiz. Hier bleek dat we veel negatiever denken over de toestand in de werkelijke wereld dan die feitelijk is. Zo zijn inmiddels in veel landen de zorg en het onderwijs sterk verbeterd en leven er veel minder mensen in armoede.

Uit de discussie daarna zien we nog steeds voldoende redenen om ons te blijven inspannen de gezondheidszorg ook mogelijk te maken en te verbeteren op plekken,  waar die nu nog onvoldoende aanwezig is en met inzet van moderne middelen. In samenwerking met lokale gezondheidswerkers en met nadruk op preventie en uitwisseling van kennis. Wij kunnen net zo goed leren van andere culturen, als  zij van de onze.

In de hoop op een voorspoedig nieuwjaar en dat er mooie projecten gerealiseerd mogen worden, wens ik iedereen prettige feestdagen.