Period Poverty

Jan van der Hoeve, huisarts n.p.

Tijdens de eerste uitzending in 2013 via RDN kwam echtgenote Hermien in Kilifi in contact met Jackie Jumbe Kahura, een oud-lerares, die haar eigen organisatie had: “Lifting the Barriers.” Hermien is veel met Jackie mee geweest, het arme achterland in, om de projecten van Jackie te bezoeken.

Het was Jackie die Hermien wees op het grote probleem van de “Period Poverty”, de menstruatie armoede, een probleem dat ook wereldwijd steeds meer aandacht krijgt. Meisjes in het arme binnenland van Kilifi kunnen en durven niet naar school als zij ongesteld zijn. Zij hebben geen geld om maandverband te kopen en missen daardoor meerdere dagen onderwijs per maand. Daardoor krijgen ze op jonge leeftijd al een achterstand op jongens. Bij het uitdelen van maandverband op een aantal scholen in Kilifi, bleek er al snel een veel betere en duurzame oplossing, om namelijk wasbaar maandverband, de zgn. sanitary towels te laten maken door vrouwen in Kilifi.

De gestage groei van het project leidde in 2018 tot de oprichting in Nederland van de stichting KILIFI PATHWAY, Het Pad naar Gelijkwaardig Onderwijs, met als hoofddoel het verbeteren van de toegang tot onderwijs in arme gebieden rond Kilifi voor met name meisjes. KIPAWA is de afkorting van KILIFI PATHWAY en staat in het Kiswahili voor ‘Gift, Gave, Talent’. Zie ook: https://kilifipathway.jouwweb.nl
KIPAWA werkt in Kilifi samen met de lokale organisatie KILIFI CARES die zich bezig houdt met de uitvoering van de projecten waarvoor KIPAWA in Nederland fondsen werft. Zo zorgt KILIFI CARES ervoor dat vrouwen een naaimachine krijgen, waarmee zij de sanitary towels maken. Het geld dat deze naaisters verdienen helpt hen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
KILIFI CARES combineert het uitdelen van het wasbaar maandverband op scholen met het geven van voorlichting over seksualiteit, hygiëne, de risico’s van zwangerschap op jonge leeftijd enz. Ook in 2021 heeft KILIFI CARES weer 750 setjes wasbaar maandverband gemaakt en op zeven scholen uitgedeeld. Terugkoppeling door KILIFI CARES vanuit Kilifi laat zien dat het schoolverzuim bij meisjes door het gebruik van het wasbaar maandverband duidelijk daalt. En daar gaat het allemaal om.