Doctor at distance

Samenwerking tussen Rotarydoctor in Nederland en arts in Oeganda

Frédérique Zweers-Talsma, huisarts te Holten

In 2020 bezocht ik Tamar Waiswa-Goossens (32 jaar). Zij is afkomstig uit Bathmen en tropenarts in Oeganda. Tamar Waiswa-Goossens werkt, sinds mei 2014 officieel als dokter in de kliniek van Noah ’s Ark; een organisatie die in Mukono een thuis biedt aan meer dan 190 verwaarloosde, achtergelaten en mishandelde kinderen. De kliniek biedt voor alle mensen van Noah’s Ark en omgeving goede, betaalbare spoedeisende en chronische gezondheidszorg, zoals o.a. hypertensie en diabetes. Bevallingen worden begeleid en er is veel expertise op de ondervoedingsafdeling voor kinderen.

In de jaren 2017-2020 ben ik als Rotarydoctor verschillende keren uitgezonden geweest naar Kenia, om de NCD zorg (hypertensie en diabetes mellitus) tijdens spreekuren in outreaches te organiseren. Via mijn dochter Laura, die regelmatig als tandarts op Noah’s Ark in Oeganda werkt, kwam ik in contact met Tamar. Tijdens mijn verblijf in Noah’s Ark , begin 2020 vóór de coronapandemie zag ik Tamar aan het werk. Energiek toonde zij haar inzet tijdens de spreekuren in de kliniek, de vaccinatie- en voorlichtingscampagnes in de regio en de acute opvang van gevonden pasgeborenen op het lokale politiebureau.

Tamar en ik wisselen regelmatig casuïstiek uit. Doctor at distance is dankzij de goede internetverbinding heel goed mogelijk. Ik bracht haar in contact met specialisten zoals de kindercardioloog en kinderuroloog.

Tamar heeft in 2014 een stichting, de Rob foundation opgericht, die vanuit Nederland haar activiteiten in Uganda mogelijk maakt. De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg in Oeganda en hierdoor mee te werken aan het bereiken van enkele Millenniumdoelstellingen zoals het verminderen van kindersterfte, het verbeteren van de gezondheid van moeders, het bestrijden van HIV, Aids, malaria en andere dodelijke ziekten. Hiermee sluit The Rob Foundation aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 zoals deze in 2016 door de Verenigde Naties zijn opgesteld.

Mijn Rotaryclub Bathmen-Schipbeek ondersteunt de doelstellingen van de Rob foundation. Veel Rotary leden kennen Tamar uit hun dorp Bathmen en dragen haar een warm hart toe. Haar betrouwbare, gedreven en passievolle karakter geeft ons het vertrouwen dat deze mooie doelen door haar waargemaakt kunnen worden.