Opleiding Dental Therapist

Door: Arjun van der Dussen, tandarts

Het tandheelkunde project in Dembi Dolo nadert het van te voren afgesproken einde. Aan het einde van 2021 hopen onze twee dental therapists hun diploma in Addis in ontvangst te nemen en kan het project onder hun supervisie zelfstandig verder.

Inmiddels denken we al weer enige tijd over een vervolg na. De NCS, de organisatie achter de Danka Clinic in Dembi Dolo, heeft gevraagd of we een soortgelijk project in Nekemte willen ontwikkelen. Daarnaast hebben de contacten die Frank en Gert de afgelopen jaren hebben onderhouden met het Ministery of Health in Addis Ababa geleid tot het verzoek mee te werken aan het initiatief om in Nekemte een verkorte opleiding tot Dental Therapist voor zijinstromers te realiseren.

Tropenarts Marco Gerritse, specialist gezondheidszorg bij de Nederlandse ambassade in Addis, ondersteunt dit en faciliteert de gesprekken waarbij ook de Ethiopische tandartsenvereniging en de universiteit van Addis betrokken zijn. Een en ander is nog in een pril stadium, maar heeft zeker perspectief.

Wanneer het u leuk lijkt mee te denken in deze opschaling van onze activiteiten vernemen wij dat graag!