Een terugblik op het Kilifi project

Door: Jan van der Hoeve, huisarts

Het bestuur en de huisartsen/denktank van RDN hebben besloten het project in en rondom Kilifi te laten evalueren door een onafhankelijke instelling, waarbij wij gevraagd hebben om het North Coast Medical Training Centre (NCMTC) van Marianne Darwinkel in Mtwapa dit evaluatie onderzoek uit te voeren.

In nauw overleg hebben wij een vragenlijst, een questionnaire opgesteld en de contactgegevens opgezocht van de medewerkers op de verschillende locaties en de medische autoriteiten. Ook zijn alle gegevens van de bestanden van RDN over patiënten aantallen van de spreekuren van 2013 tot 2019 èn de patiëntgegevens van de continuering op de verschillende locaties na ons vertrek in 2020 bij elkaar gebracht. In de afgelopen maanden is er nauw contact geweest tussen het team van het NCMTC in Kenia en de huisartsen in Nederland om alle gegevens in een coherent geheel te plaatsen.

Begin maart 2021 heeft het evaluatieteam het definitieve evaluatierapport opgestuurd. Het was verheugend te zien dat de NCD-spreekuren op de verschillende locaties met mooie patiëntaantallen gecontinueerd worden. Het team van het NCMTC heeft – in deze ook in Kenia zeer moeilijke Covid 19 tijd – bij vijftien personen een interview afgenomen, onder wie de vorige èn de huidige Minister of Health, de coördinator in Kilifi District Hospital, onze steun en toeverlaat tolk/chauffeur/praktijkondersteuner Henry en de ‘clinical officers’ en ‘nurses’ van de verschillende locaties.

Het rapport van 24 pagina’s van het zeer professioneel uitgevoerde onderzoek heeft ons veel nuttige gegevens aangeleverd. RDN kan daarmee zijn voordeel doen bij het opzetten van een volgend project. Als ‘lessons learned’ nemen we mee dat het belangrijk is om duidelijke en schriftelijk vastgelegde afspraken te maken met de gouvernementele instanties over de beschikbaarheid van lokaal personeel en de bevoorrading van de pharmacies. Verder is het van belang de projecten te blijven monitoren, grondig te evalueren en bij het afsluiten van een project aandacht te besteden aan een duidelijke exit-strategie en follow-up als de RDN zich teruggetrokken heeft. Het is ook duidelijk geworden wat de noden in Kilifi County v.w.b. de NCD-problematiek nog steeds zijn en dat ook een nieuw project hier vraaggestuurd zou kunnen en moeten zijn.

Dit rapport levert dus waardevolle bouwstenen voor een volgend project.