Nascholingsdag

Hieronder kunt u diverse presentaties van de nascholingsdag downloaden

 treatment manual 2013type: pdf | size: 507 kB
 Dermatologie spreekuur in de tropentype: pdf | size: 1 MB
 Ethiopische ziektebeeldentype: ppt | size: 7 MB
 A child with high fever and paintype: ppt | size: 4 MB

Bij het KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam wordt 2 keer per jaar de zgn. Nederlandse Tropen Cursus, de NTC gegeven. Iedere arts die wordt uitgezonden kan deze cursus of modules daaruit volgen (wel voor eigen rekening) .

De Nederlandse Vereniging Tropische geneeskunde verschaft ook veel informatie, geeft een lezenswaardig tijdschrift uit, en heeft veel informatie op haar website. Een aanrader!

Voorbereiding medisch vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden (MVO)

cursus van het Koninklijk Instituut voor de Tropen

datum: vrijdag 27 juni 2014
tijd: 9.00-17.00 uur
locatie: Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam
aantal deelnemers: max. 20
taal: Engels en Nederlands
kosten: €130,- (€115,- voor NVTG leden)

Deze cursus is bedoeld voor Nederlandse verpleegkundigen, verloskundigen, tandartsen, fysiotherapeuten en artsen die van plan zijn om medisch ontwikkelingswerk te verrichten.

Het doel van de cursus is om Nederlandse gezondheidswerkers die in lage inkomenslanden willen werken zodanig voor te bereiden dat zij effectiever kunnen zijn in hun ontwikkelingswerk. De cursus is opgezet in lijn met de ‘Gedragscode Internationale Samenwerking Gezondheidszorg’ (ISG) van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheidszorg (NVTG).

In deze eendaagse stoomcursus wordt ingegaan op gezondheidssystemen, de mondiale architectuur van ontwikkelingssamenwerking, determinanten van gezondheid en interculturele communicatie.

Aanmelding en informatie: 020-568 8237 of kijk op www.kit.nl/training
of stuur een e-mail naar: courses@kit.nl