Nieuwe projecten

Rotary Doctors Nederland wordt vaak benaderd voor nieuwe projecten. Rotary Doctors zoekt vrijwilligers, specialisten en huisartsen met een geldige of zeer recent verlopen specialisten BIG registratie, om uit te zenden.

Er is altijd behoefte aan voldoende financiële middelen. Zolang RDN zelf nog onvoldoende ‘in kas’ heeft wordt dan gezocht naar een goede samenwerking met derden.

In mei 2014 is RDN gestart met een pilot project in het Kilifi district, aan de oostkust van Kenia. Geen ’traditionele jeepline’, zoals de RDN op andere plaatsen in Kenia heeft, maar een samenwerkingsproject met lokale gezondheidszorg aanbieders. Focus op non-communicable diseases als diabetes en hypertensie.

In april 2012 zijn er op 2 locaties in Ethiopië pilots gestart, Nekemte is na 2 jaar redelijk succesvol afgerond, in Dembi Dollo is december 2014 een herstart gemaakt, huisartsen geven training-on-the-job aan de lokale nurses. Voortzetting mogelijk in het najaar 2015. Een kansrijk nieuw specialistenproject in Kisii, Kenia.

Onder ‘projecten’ vindt u een overzicht van alle projecten waar Rotary Doctors op dit moment werkzaam is, of die recentelijk zijn afgesloten.