Hoe staat Kenia er nu voor?

Jarenlang heeft de huisartsensectie van RDN zich ingezet voor de Non Communicabel Diseases, met name hypertensie en diabetes. Naast een aantal andere redenen heeft de uitbraak van Covid-19 hier een einde aan gemaakt. Het is voor allen die meedenken over het voortbestaan van Rotary Doctors in Kenia, of in andere landen in Afrika, niet eenvoudig om de situatie daar te overzien. Twee aspecten van het dagelijks bestaan zijn in Kenia nu erg belangrijk: Covid-19 en het onderwijs.

Covid

Corona heeft ook in Kenia (53 miljoen inwoners) hard toegeslagen. Hoe erg, dat is niet goed te schatten. Er wordt relatief weinig getest, 6.000 à 7.000 per dag, er zijn nu in totaal ongeveer 95.000 besmettingen gediagnosticeerd. Ter vergelijking: in Nederland met 17 miljoen inwoners worden per dag ongeveer 45.000 mensen getest en zijn er in totaal 920.000 besmettingen bekend.

Er zijn in Kenia relatief veel minder ouderen, de levensverwachting in Kenia is 63 jaar. En er zijn in totaal 100 IC-bedden beschikbaar voor de 50 miljoen inwoners. Er is eind 2019 ook nog een wekenlange staking geweest van veel medisch personeel omdat de salarissen niet werden uitbetaald, ziekenhuizen functioneerden niet meer. Deze staking is nu beëindigd en de zorg komt langzaam weer op gang. De regering van Kenia heeft in maart 2020 al strenge maatregelen genomen, er is een rigoureuze avondklok. De politie handhaaft deze maatregelen met harde hand.

Onderwijs

De regering heeft alle scholen maandenlang gesloten. De laatste weken zijn de scholen geleidelijk weer open gegaan. Doordat er natuurlijk voor de kinderen in de arme gebieden geen mogelijkheden zijn geweest om digitaal onderwijs te krijgen heeft de regering besloten om een heel jaar uit het onderwijssysteem te schrappen, geen enkel kind is dus overgegaan naar een hogere klas.

Schoolkinderen hebben niet alleen een onderwijsachterstand opgelopen, zij hebben ook nog de ‘veilige haven’ van de school moeten missen, met de risico’s in de thuissituatie van verveling, agressie en misbruik van meisjes bovendien, als gevolg meer zwangerschappen op jeugdige leeftijd.

Scholen worden door de overheid vaak niet voorzien van eenvoudige schoolbankjes en lesmateriaal. Ouders moeten zelf zorgen voor schooluniformen en een financiële schoolbijdrage. Scholen zijn dus vaak afhankelijk van steun van buitenlandse organisaties omdat de regering andere prioriteiten ziet.

Ook in Kenia is sprake van een steeds meer bekend probleem, de Menstruation Poverty.

Er is een fors schoolverzuim omdat jonge meisjes niet naar school kunnen/durven als zij ongesteld zijn en zij geen geld voor maandverband hebben. Hiervoor kan herbruikbaar wasbaar maandverband een oplossing zijn. Hulp hierbij vanuit Nederland is onontbeerlijk.

Klimaat

Kortom, het verschil tussen de leefomstandigheden in Kenia en Nederland is groot. Kenia is daarin natuurlijk niet uniek, heel Afrika kent deze problemen. Daarnaast kampt Kenia ook nog met grote droogte en dus beroerde landbouwopbrengsten door de Climat Change. Er is nog altijd de dreigende natuurramp door de Locusts, de sprinkhanenplaag, die nu nog met name in het noorden van het land heerst. Het toerisme, een belangrijke pijler onder de economie, ligt nu natuurlijk ook volkomen stil.

Laten wij hopen dat, als de situatie verbeterd is, er weer mogelijkheden komen voor Rotary Doctors om hulp te bieden bij die aspecten van de gezondheidszorg die nu -helaas, maar heel begrijpelijk- buiten beeld blijven, zoals de Non-Communicable Diseases. Wij blijven vanuit RDN de komende tijd kijken naar mogelijkheden voor nieuwe projecten voor Rotary Doctors.

Jan van der Hoeven, huisarts te Dieren (n.p.)