Het is zomer

Geke Blok, voorzitter

Het is zomer en daarom een kort nieuwsbericht. We richten onze blik op de toekomst, daarom vooral aandacht  voor de komende Nijkerkdag. Er zijn in 2021 geen vrijwilligers uitgezonden en de kans dat dit nog gebeurt voor het eind van het jaar is klein niet alleen door Corona maar ook door lokale onveiligheid in het algemeen. We verwachten in 2022 en daarna weer veel vrijwilligers nodig te hebben die bereid en in staat zijn een deel van hun tijd in Afrika te besteden. Dit komt natuurlijk aan de orde tijdens de Nijkerkdag. Daar zullen onze projectleiders tevens toelichten hoever we met de plannen na corona zijn. We hopen u dan ook in grote getale te mogen verwelkomen op 13 nov 2021 in Nijkerk. Lees ook de verrassende bijdrage van de Rotary Doctors uit Zweden. Naar aanleiding van een telefonisch contact met de Zweedse Rotary bleek van beide kanten  behoefte te bestaan om ervaringen uit te wisselen en wie weet in de toekomst samen te werken.

Namens het bestuur van RDN  wens ik iedereen een fijne zomer