Eerder hebben we aangegeven dat de Nijkerkdag voor 2020 verplaatst werd naar het najaar. In het laatste bestuur overleg op 28 sept is bekeken welke mogelijkheden er zijn. Op basis van de nieuwsbrief in sept was al duidelijk dat de belangstelling ook van de kant van de potentiële bezoekers gering was, slechts 4 mensen hebben […]

Elke Rotary dokter heeft waarschijnlijk recent nog kunnen zien dat Afrika snel aan het veranderen is. Hoewel de skylines en snelwegen in hoog tempo oprukken, blijven armoede en corruptie diep geworteld.