Besluit i.v.m.Corona

In haar laatste bestuursvergadering van 12 dec 2020 heeft het bestuur (noodgedwongen) moeten besluiten dat er in het eerste kwartaal van 2021 GEEN uitzendingen kunnen plaatsvinden.

De ontwikkelingen rond het wereldwijde Corona probleem laten dat niet toe.

De projectcoördinatoren Huisartsen en Tandartsen zijn in deze besluitvorming nadrukkelijk ook betrokken. De besluit is mede o.b.v. vergelijkbare afwegingen van andere stichtingen/hulporganisaties genomen.

Namens het bestuur,
Victor Sterk, secretaris