Kees de Korver over de plannen van de organisatie:

Het blijven onzekere tijden en ook Rotary Doctors weet niet wat het komende jaar gaat brengen. Om duidelijkheid te scheppen naar de projecten ter plaatse en naar de kandidaat artsen die eventueel uitgezonden gaan worden hebben we besloten om het komende half jaar geen uitzendingen te doen. Geen makkelijk besluit, maar in lijn met wat andere NGO’s doen. Onze hoop op nieuwe uitzendingen en projecten ligt nu op de tweede helft van dit jaar.

Uiteraard blijven we werken aan RDN 2.0. (Hyperlink), het traject om de organisatie toekomstbestendig te maken. Nu ook met de versterking van Geke Blok in het bestuur, zullen we daar weer een extra zwengel aan kunnen geven.

Waar we voor staan!

We hebben 3 speerpunten gedefinieerd.

  1. Focus: Niet overdraagbare aandoeningen (Non Communicable Diseases) als hoge bloeddruk, diabetes en gebitsproblemen en het op verzoek leveren van specialistische hulp/kennis/ondersteuning in Sub-Sahara Afrika.
  2. Samenwerking: doen we alles alleen of zoeken we partners en wie zijn dat dan?
  3. De band met Rotary: Wij horen bij Rotary en Rotary hoort bij ons.

Waarom NCD’s?

Non Communicable Diseases (NCD) ofwel de Niet Overdraagbare Aandoeningen zijn aandoeningen zoals hoge bloeddruk en diabetes en veroorzaken vier! keer meer doden dan malaria, HIV en TBC bij elkaar. In 2030 zal ca. 50% van alle sterfgevallen in Afrika veroorzaakt worden door NCD’s. Naar verwachting zal in 2030 het aantal mensen met NCD’s (diabetes/hypertensie) verdubbeld zijn. 90% van de patiënten met een hoge bloeddruk of diabetes is zich daar niet bewust van, met als gevolg dat een behandeling pas in een zeer of te laat stadium wordt gestart. Deze aandoeningen worden daarom ook wel silent killers genoemd.

In een volgende nieuwsbrief wil ik graag verder ingaan op onze overwegingen om naast hypertensie en diabetes ook te kiezen voor de focus op gebitsproblemen. En ook waarom we ons richten op de landen ten zuiden van de Sahara, waarom we geen noodhulp doen, etc.

Kees de Korver – voorzitter