Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk hem in je browser.
 
 
Waar medische voorzieningen tekort schieten
 
 

Nieuwsbrief Zomereditie RDN juli 2021

Het is zomer

Geke Blok, voorzitter

Het is zomer en daarom een korte nieuwsbrief. We richten onze blik op de toekomst, daarom vooral aandacht  voor de komende Nijkerkdag. Er zijn in 2021 geen vrijwilligers uitgezonden en de kans dat dit nog gebeurt voor het eind van het jaar is klein niet alleen door Corona maar ook door lokale onveiligheid in het algemeen. We verwachten in 2022 en daarna weer veel vrijwilligers nodig te hebben die bereid en in staat zijn een deel van hun tijd in Afrika te besteden. Dit komt natuurlijk aan de orde tijdens de Nijkerkdag. Daar zullen onze projectleiders tevens toelichten hoever we met de plannen na corona zijn. We hopen u dan ook in grote getale te mogen verwelkomen op 13 nov 2021 in Nijkerk. In deze nieuwsbrief een verrassende bijdrage van de Rotary Doctors uit Zweden. Naar aanleiding van een telefonisch contact met de Zweedse Rotary bleek van beide kanten  behoefte te bestaan om ervaringen uit te wisselen en wie weet in de toekomst samen te werken.

Namens het bestuur van RDN  wens ik iedereen een fijne zomer

Uit Zweden

Karin Håkansson, Rotary Doctors Sweden

- You won’t forget us, will you, Sir? A small boy in an African village waved goodbye to the Swedish journalist Lars Braw. The boy had learnt a couple of words in English, and added “Sir” to be polite. Lars Braw travelled around Africa and wrote articles from different countries on the continent. The question from that boy though meant that Lars, who was a Rotarian, wanted to do more, something concrete, so he started the Foundation Rotary Doctors Sweden in 1988.

Since then Rotary Doctors Sweden has sent out doctors on short term missions to mainly Kenya with the tasks to support and improve the health services in the country. In mid -90s’ missions of dentists were added as well as projects to provide clean water and promote health education. As Kenya has developed as a country Rotary Doctors’ activities have changed geographical focus into marginalized areas where health needs are still huge. To combine preventive health activities with curative health has also become more important in recent years. And to be able to achieve sustainable improvement of health Rotary Doctors Sweden cooperates with the local population, community health committees and health volunteers, as well as with the local health authorities.

This last year of the covid-19 pandemic has though been different. No doctors or dentists have been able to travel to Kenya due to all restrictions. Together with Rotary Doctors Sweden’s cooperation partner in Kenya, the NGO Community Nursing Services, the foundation has still been able to contribute to uphold the health system during this crisis. Even if the pandemic has not hit Kenya as hard as some other countries in the world, the economic consequences, rumours about the pandemic, a bigger burden on health staff and the fact that the schools have been closed have affected people’s health.

The main activity during this last year has been “jeeplines” with Kenyan nurses setting up mobile clinics in different areas providing child vaccination, growth monitoring of children, antenatal care och family planning. The ability to travel to remote villages means that women and children not having the opportunity or not daring to go the health dispensaries can receive services. In the beginning of the pandemic Rotary Doctors Sweden also trained several hundreds of Community Health Volunteers regarding covid-19, how it spreads, preventive measure to take and what to do when someone in the community gets sick. Each volunteer has been assigned to inform and support 100 household to act correctly during the pandemic. Several water projects, building of wells or protected springs, and a latrine project have also been implemented.

Right now the Foundation is preparing for to send out Swedish doctors again. The approach will be to work at small sub-county hospitals and health centres where Kenyan doctors are lacking. They will support staff, clinical officers and nurses, to improve routines and structures. In October an assessment is planned to concretize aims and working methods.

Rotary Doctors Sweden is dependent on donations from Rotary Clubs in Sweden for funding the activities. Many clubs support doctors and dentist missions, while other support their “own club projects” such as construction of a well or a training for Community Health Volunteers. This year has though been a challenge, even if many clubs are generous, fewer activities during covid-19 has meant less fundraising in the clubs. Hopefully things will gradually return to normal.

Uit de werkgroep huisartsen

Gijs van Dalfsen, coördinator huisartsen

We richten ons nog steeds op diabetes en hypertensie. We ontwikkelen nu eenvoudige protocollen voor de uit te zenden professionals maar die ook gemakkelijk overdraagbaar zijn aan lokale gezondheidswerkers. De uit te zenden professionals kunnen artsen zijn, maar ook praktijkondersteuners, verpleegkundigen, diëtisten of ict-ers. De projecten willen we monitoren via moderne communicatiemiddelen. Er zijn verkenningen naar digitale opslagmogelijkheden voor patiëntgegevens, uitwisseling van gegevens via smartphone en bijvoorbeeld het opzetten van persoonlijke digitale kluisjes/dossiers. Ook willen we kijken naar het faciliteren van goede basale laboratoria.

Voeding Leeft

Victor Sterk, secretaris

Zowel bij de huisartsen als bij de tandartsen leeft de overtuiging dat preventie en leefstijl een belangrijke bijdrage kan leveren aan betere kansen. Onze energie zitten steeds meer in samen werken en overdracht van praktische kennis en ervaring.

Het lokaal opleiden van lokale collega’s is daar een goed voorbeeld van. We hebben inmiddels goede contacten zowel in Ethiopië waar de tandartsen actief zijn met preventie en opleiding als in Kenia waar we met lokale partijen zoeken naar mogelijkheden om de mensen daar te helpen. En voor beide locaties wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een copy-paste van de opgedane ervaringen. Lokale partijen (universiteiten, NGO’s en ook overheid) spelen daar in beide gevallen een belangrijke rol in.

In Nederland is men inmiddels breed overtuigd van het belang van een goede leefstijl waar voeding inmiddels ook een belangrijke rol speelt. Voor veel artsen is nog niet vanzelfsprekend om daar in de praktijk goed bij stil te staan. Mensen naar de groenteboer sturen is lastiger dan “even” wat pillen te leveren. Nee we kunnen het (nog) niet 1 op 1 in Afrika toepassen, maar erover nadenken is al een goede eerste stap.   Voor het bestuur van RDN reden om contact te zoeken met een voorop lopende organisatie Voeding Leeft. Directeur Martijn van Beek was direct enthousiast om daar voor ons een presentatie voor te bereiden op onze Nijkerkdag en met zijn persoonlijke passie voor Afrika wordt dat een bijzonder verhaal.

Nijkerkdag 13 november 2021

Victor Sterk, secretaris RDN

Vorig jaar hebben we onze traditionele Nijkerkdag moeten laten vervallen, dit jaar willen we dat niet nog een keer, dus hebben we besloten dat nu in het najaar te doen. Na meer dan een jaar zonder contacten en uitzendingen zal iedereen het leuk vinden elkaar weer veilig te kunnen ontmoeten. Terug kijken en vooruitkijken: de Nijkerkdag, een dag met een goed reünie gehalte, waarbij eerder uitgezonden collega’s/artsen elkaar weer ontmoeten, maar zeker ook vooruitkijken naar wat ons te wachten staat t.a.v. de komende projecten.

De dag is bedoeld voor allen die op een of andere manier bij de activiteiten van RDN betrokken zijn via de komende of afgeronde projecten, die eerder werden uitgezonden, die voor het eerst werden uitgezonden, die binnenkort graag uitgezonden willen worden, die de organisatie een warm hart toedragen en die graag geïnformeerd blijven over wat er allemaal gebeurt. Het programma staat ook op de externe website van RotaryDoctors.nl, evenals de aanmeldpagina.

Programma

09.30 Zaal open, koffie in de hal

10.00 Opening door de voorzitter - Geke Blok

10.05 Gastspreker 20 jaar archief RDN - Peter Kitslaar

10.35 Gastspreker - Martijn van Beek, directeur Voeding Leeft

11.00 Koffiebreak

11.30 Vooruitblik door onze voorzitter - Geke Blok

12.10 Huisartsen Kenia: vervolg Kilifi 2.0 na evaluatie - Gijs van Dalfsen i.s.m. Marianne Darwinkel en haar opleidingsinstituut in Bomani.

12.30 Tandartsen Ethiopie: afronding fase 1, vervolg fase 2 - Arjun van der Dussen

12.50 Afsluiting ochtendprogramma

Lunch

14.00 Uitreiking RDN beeldjes aan voor het eerst uitgezonden (tand)artsen

14.15 Werksessies (parallel), met koffie of thee

Huisartsenwerkgroep:  Frederique Zweers Talsma, Geke Blok, Jan van der Hoeven, Rob de Vos en Gijs van Dalfsen

Tandartsenwerkgroep: Arjun van der Dussen en Gert Oonk

 15.30 Afsluiting per sessie

Locatie: Onze vertrouwde locatie midden in Nijkerk heeft een 2e locatie vlak bij de snelweg maar met dezelfde mensen en dezelfde service als u al jaren gewend bent: Zijdevlinder 180, 3863 HT in Nijkerk Tel: 033 – 24 60 804 (let op dus niet Oranjelaan 10, 3862 CX)

Aanmelden via https://rotarydoctors.nl/aanmelden-nijkerkdag-2021/.
Deelnamekosten €10,- p.p. bij online betaling bij inschrijving of contant €15,- aan de zaal (we hebben daar geen pin-opties).