Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk hem in je browser.
 
 
Waar medische voorzieningen tekort schieten
 
 

Nieuwsbrief RDN April

Voorwoord

In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor de overdracht van het voorzitterschap, van Kees de Korver aan Geke Blok.

Verder een bijzonder verhaal van Prof. em. dr. Peter Kitslaar die een enorme prestatie – lees monnikenwerk – geleverd heeft door het gehele RDN-archief vanaf de beginjaren digitaal en fysiek te ontsluiten. Goethe heeft ooit gezegd 'het beste dat de geschiedenis ons nalaat, is het enthousiasme dat zij veroorzaakt'. Peter brengt de historie van RDN aan de hand het archief weer tot leven. En het vervult ons allemaal met trots wat we in ruim 25 jaar voor elkaar gekregen hebben. Dit geeft ons nieuwe energie om de toekomst nog mooier te maken.

Jan van der Hoeve geeft een samenvatting van de evaluatie van het project in Kilifi en Frederique Zweers-Talsma vertelt over haar ervaringen als Rotary doctor in Kenia die veel indruk hebben gemaakt en Rob de Vos stelt zich voor. Tot slot een nieuw project in wording voor de tandheelkunde in Ethiopië. Het tandartsenproject wordt opgeschaald en het lijkt erop dat we nauw gaan samenwerken met het Ministery of Health en de University of Addis Abeba.

Namens de redactie wensen wij u veel leesplezier!

Erna Ruiter, Jan van der Hoeve en Gijs van Dalfsen

RDN 2.0 - Kees de Korver…

Een jaar geleden werd ik door Victor en Bo benaderd met de vraag of ik kon helpen de Rotary Doctors organisatie te ondersteunen. Naast hun bevlogenheid voor de organisatie zagen ze ook de grote problematiek en er was zeker twijfel tussen doorstart of opheffen; misschien een mooie strik er omheen en het resterende kapitaal verantwoord opmaken.  Als interim manager had ik met beide opties ervaring..

In een jaar kan veel gebeuren: tijdens mijn eerste maanden ontdekte ik hoeveel potentie RDN eigenlijk had, hoe mooi het concept paste bij de doelstellingen en focusgebieden van Rotary en dat ook voor een kleinere NGO als Rotary Doctors – met name door de relatie met Rotary – een impact te maken was, als je maar de juiste focus wist te vinden. Met een klein groepje enthousiaste mensen zijn we gaan bedenken hoe we de organisatie dan op een aansprekende manier weer een positie (binnen Rotary) kunnen geven. De discussies – onder de naam RDN 2.0 – hebben een duidelijk beeld opgeleverd waar we ons op willen focussen, een idee met wie we dat willen doen, hoe we schaalgrootte willen creëren en waar we aan de slag willen gaan.

Nu dit allemaal weer wat handen en voeten heeft is het tijd om als interim voorzitter terug te treden en die taak over te dragen aan iemand die de taal en mores van de medische professie in de aderen/ genen heeft, want dat heb ik allemaal niet. Ik ben zeer blij dat we Geke, die die kwalificaties allemaal meebrengt, gevonden hebben om nu verder op de bok te gaan staan en de concrete uitwerking van de strategie verder vorm te geven.

Lees verder>>

Historische archief van Rotary Doctors Nederland

Door: Prof. dr. Peter Kitslaar, RC Maastricht-Geuldal

Dit project begon voor mij als uitvoerder met een toevallig opgemerkt kadertje in het Rotary magazine van april 2020 met de titel  ‘Rotary Doctor Nederland zoekt archiefhulp’. Waarom reageer je dan als voormalig chirurg op een dergelijke roep om hulp? Daarvoor zijn meerdere redenen te bedenken: ontvankelijkheid voor hulpverzoeken dankzij een 36 jarig Rotary lidmaatschap, liefhebberij in moderne geschiedenis van medische organisaties en blijvende belangstelling in medisch ontwikkelingswerk na jaren werkzaam te zijn geweest als tropenarts in Tanzania. Met dit laatste samenhangend, was ik behept met een sluimerende scepsis ten opzichte van het Rotary Doctor gebeuren van de negentiger jaren (‘medisch toerisme’). Dat had ik indertijd in mijn club, waarin enkele via RDN uitgezonden artsen, nooit onder stoelen of banken gestoken. De gevraagde klus leek me een mooie mogelijkheid inzicht te krijgen in hoe de vork nu echt in de steel had gezeten om zo mijn mening over RDN eventueel bij te stellen.

Lees verder>>

Een terugblik op het Kilifi project

Door: Jan van der Hoeve, huisarts

Het bestuur en de huisartsen/denktank van RDN hebben besloten het project in en rondom Kilifi te laten evalueren door een onafhankelijke instelling, waarbij wij gevraagd hebben om het North Coast Medical Training Centre (NCMTC) van Marianne Darwinkel in Mtwapa dit evaluatie onderzoek uit te voeren.

In nauw overleg hebben wij een vragenlijst, een questionnaire opgesteld en de contactgegevens opgezocht van de medewerkers op de verschillende locaties en de medische autoriteiten. Ook zijn alle gegevens van de bestanden van RDN over patiënten aantallen van de spreekuren van 2013 tot 2019 èn de patiëntgegevens van de continuering op de verschillende locaties na ons vertrek in 2020 bij elkaar gebracht. In de afgelopen maanden is er nauw contact geweest tussen het team van het NCMTC in Kenia en de huisartsen in Nederland om alle gegevens in een coherent geheel te plaatsen.

Lees verder>>

Opleiding Dental Therapist

Door: Arjun van der Dussen, tandarts

Het tandheelkunde project in Dembi Dolo nadert het van te voren afgesproken einde. Aan het einde van 2021 hopen onze twee dental therapists hun diploma in Addis in ontvangst te nemen en kan het project onder hun supervisie zelfstandig verder.

Inmiddels denken we al weer enige tijd over een vervolg na. De NCS, de organisatie achter de Danka Clinic in Dembi Dolo, heeft gevraagd of we een soortgelijk project in Nekemte willen ontwikkelen. Daarnaast hebben de contacten die Frank en Gert de afgelopen jaren hebben onderhouden met het Ministery of Health in Addis Ababa geleid tot het verzoek mee te werken aan het initiatief om in Nekemte een verkorte opleiding tot Dental Therapist voor zijinstromers te realiseren.

Tropenarts Marco Gerritse, specialist gezondheidszorg bij de Nederlandse ambassade in Addis, ondersteunt dit en faciliteert de gesprekken waarbij ook de Ethiopische tandartsenvereniging en de universiteit van Addis betrokken zijn. Een en ander is nog in een pril stadium, maar heeft zeker perspectief.

Wanneer het u leuk lijkt mee te denken in deze opschaling van onze activiteiten vernemen wij dat graag!

Ervaringen van een Rotary Doctor

 Door: Frédérique Zweers, lid van RC Bathmen-de Schipbeek.

Tot juli had ik mijn huisartsenpraktijk in Holten, waar ik bijna 27 jaar met veel plezier mijn praktijk gevoerd heb. Enkele keren ben ik voor Rotarydoctors uitgezonden geweest naar Kenia, eerst aan de kust  rondom Kilifi, later ook in de meer bergachtige  regio Kisii, ten oosten van het Victoriameer. Het werk in Afrika met de mensen en de prachtige natuur  heeft ons gezin altijd getrokken. In het verleden ben ik in Ethiopië met mijn echtgenoot voor zijn ziekenhuis in Almelo, ZGT Overzee actief geweest. Onze dochter werkt nu af en toe als tandarts in Uganda.

Deze chronische ziekten nemen ook in Kenia hand over hand toe. Het negroïde ras is veel gevoeliger voor complicaties van hoge bloeddruk. Zo zag ik veel jonge mensen met halfzijdige verlammingen. Hoe belangrijk is het toch om voorlichting te kunnen geven over preventie, lifestyle, voeding, symptomen en behandeling. Geneesmiddelen zijn er wel, maar in een paar soorten. Patiënten betalen zelf voor hun bloedtesten en medicijnen.

Lees verder>>

Rob de Vos stelt zich voor

Door: Rob de Vos, huisarts te Lochem

Sinds een aantal maanden ben ik via een collega van mij, Gijs van Dalfsen betrokken geraakt bij Rotary Doctors Nederland (RDN). Gijs is bestuurslid van RDN en voorzitter van de Projectgroep Huisartsen. Hij vroeg mij om mee te denken met de verdere ontwikkeling van RDN. Na een aantal bijeenkomsten is mijn enthousiasme gewekt. Dit heeft ertoe geleid dat ik nu met deze projectgroep een module ontwikkel voor Diabetes Mellitus en Cardiovasculaire Ziektes.

Mijn naam is Rob de Vos, huisartsopleider en praktijkhouder in Lochem sinds 1998. Daarvoor heb ik als tropenarts acute noodhulp bij Artsen Zonder Grenzen (1985-1987, Soedan en Thailand) verleend en van 1990-1995 heb ik, uitgezonden door Memisa, in een ziekenhuis in Oeganda gewerkt.

Lees verder>>