Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk hem in je browser.
 
 
Waar medische voorzieningen tekort schieten
 
 

Nieuwsbrief RDN November

Beste ,

Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief in een moderner jasje. In eerste instantie hadden we gemeend, dat het rondsturen van wat simpele teksten via een mail de eerste communicatie noden zou lenigen. Tot onze (plezierige) verbazing hebben we redelijk veel reacties ontvangen, die enerzijds positief waren over de informatie in de nieuwsbrief, maar ook wel kritische noten over de vorm. En dus nu het nieuwe format. Ik hoop dat het u bevalt en deze nieuwsbrief RDN ondanks Corona toch wat verbinding brengt. Mocht u opmerkingen, suggesties, copy hebben, of willen meewerken aan een volgende nieuwsbrief, schroom dan aub niet dit te melden.

Veel leesplezier,
Victor Sterk

Kees de Korver over de plannen van de organisatie

Niemand ontkomt aan de coronacrisis, zeker ook de mensen in Afrika niet, die extra hard getroffen lijken te worden. Omdat reizen naar Afrika nu geen optie is kan onze organisatie momenteel daar niet veel betekenen. Maar we kunnen wel van deze tijd gebruikmaken om ons voor te bereiden op de situatie ‘na corona’, wanneer reizen naar Afrika weer mag en veilig is.

In de vorige nieuwsbrief heb ik verteld over RDN 2.0. (link) , het traject om de organisatie toekomstbestendig te maken – lees verder

Tandartsen van Rotary Doctors op bezoek bij Dental Health International Nederland (DHIN)

Frank Paternotte en Gert Oonk hebben op 2 oktober j.l. op verzoek van het bestuur van DHIN van gedachten gewisseld over de opzet en organisatie van ons tandartsen project in Dembi Dolo.
Vooral de focus op preventie, het betrekken van de basisscholen en het maken van een schriftelijke overeenkomst, waarin onder andere het doel van het project, de duur, maar ook de verwachtingen die partijen van elkaar hebben en de te bereiken resultaten werden vastgelegd, hadden de interesse van het bestuur van DHIN. – lees verder.

Bericht over de toestand in Kenia

Door de Corona is begin dit jaar de uitzending van Rotary doctors tot stilstand gekomen. Hoe gaat het met de mensen waar we afgelopen jaar mee samengewerkt hebben?
Henry onze steun en toeverlaat in Kilifi, tolk, chauffeur en praktijkondersteuner ineen, is na het afronden van ons hypertensie en diabetesproject naar het Noordwesten van Kenia vertrokken. – lees verder

Van dokteren naar leren dokteren

In het oktober nummer van het Rotary Magazine heeft een uitgebreid artikel gestaan over Roatary Doctors Nederland met de titel “van dokteren naar leren dokteren”. Het 2 pagina’s grote artikel gaat uitgebreid in op de historie en de plannen van onze organisatie – lees het hele artikel