Kisii, Kenia – aug – sept 2015

Het Kisii Teaching and Referral Hospital KTRH is in de laatste week van augustus bezocht voor een inventarisatie. Op uitnodiging van de zeer actieve minister van gezondheid Mrs Sarah Omache zijn daar artsen van RDN geweest.

15 specialisten en 40 basisartsen werken daar voor een verzorgingsgebied van 6.1 miljoen mensen, op level 5 (van 6). Bij de inventarisatie bleken veel lacunes: anesthesie, emergency- en ongevalschirurgie, oncologie alle vakken, en palliatieve zorg. Medio oktober vindt daar een pilot plaats, met één anesthesist en één chirurg.

RDN is op zoek naar specialisten (oncologisch chirurgen, -gynaecologen en -internisten, anesthesisten, traumatologen) en huisartsen (met palliatieve ervaring) die kunnen helpen met opleiden, training on the job en protocollering.