Uit de werkgroep huisartsen

Gijs van Dalfsen, coördinator huisartsen

We richten ons nog steeds op diabetes en hypertensie. We ontwikkelen nu eenvoudige protocollen voor de uit te zenden professionals maar die ook gemakkelijk overdraagbaar zijn aan lokale gezondheidswerkers. De uit te zenden professionals kunnen artsen zijn, maar ook praktijkondersteuners, verpleegkundigen, diëtisten of ict-ers. De projecten willen we monitoren via moderne communicatiemiddelen. Er zijn verkenningen naar digitale opslagmogelijkheden voor patiëntgegevens, uitwisseling van gegevens via smartphone en bijvoorbeeld het opzetten van persoonlijke digitale kluisjes/dossiers. Ook willen we kijken naar het faciliteren van goede basale laboratoria.