Voeding Leeft

Victor Sterk, secretaris

Zowel bij de huisartsen als bij de tandartsen leeft de overtuiging dat preventie en leefstijl een belangrijke bijdrage kan leveren aan betere kansen. Onze energie zitten steeds meer in samen werken en overdracht van praktische kennis en ervaring.

Het lokaal opleiden van lokale collega’s is daar een goed voorbeeld van. We hebben inmiddels goede contacten zowel in Ethiopië waar de tandartsen actief zijn met preventie en opleiding als in Kenia waar we met lokale partijen zoeken naar mogelijkheden om de mensen daar te helpen. En voor beide locaties wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een copy-paste van de opgedane ervaringen. Lokale partijen (universiteiten, NGO’s en ook overheid) spelen daar in beide gevallen een belangrijke rol in.

In Nederland is men inmiddels breed overtuigd van het belang van een goede leefstijl waar voeding inmiddels ook een belangrijke rol speelt. Voor veel artsen is nog niet vanzelfsprekend om daar in de praktijk goed bij stil te staan. Mensen naar de groenteboer sturen is lastiger dan “even” wat pillen te leveren. Nee we kunnen het (nog) niet 1 op 1 in Afrika toepassen, maar erover nadenken is al een goede eerste stap.   Voor het bestuur van RDN reden om contact te zoeken met een voorop lopende organisatie Voeding Leeft. Directeur Martijn van Beek was direct enthousiast om daar voor ons een presentatie voor te bereiden op onze Nijkerkdag en met zijn persoonlijke passie voor Afrika wordt dat een bijzonder verhaal.