RDN 2.0 Kees de Korver…

Een jaar geleden werd ik door Victor en Bo benaderd met de vraag of ik kon helpen de Rotary Doctors organisatie te ondersteunen. Naast hun bevlogenheid voor de organisatie zagen ze ook de grote problematiek en er was zeker twijfel tussen doorstart of opheffen; misschien een mooie strik er omheen en het resterende kapitaal verantwoord opmaken.  Als interim manager had ik met beide opties ervaring..

In een jaar kan veel gebeuren: tijdens mijn eerste maanden ontdekte ik hoeveel potentie RDN eigenlijk had, hoe mooi het concept paste bij de doelstellingen en focusgebieden van Rotary en dat ook voor een kleinere NGO als Rotary Doctors – met name door de relatie met Rotary – een impact te maken was, als je maar de juiste focus wist te vinden. Met een klein groepje enthousiaste mensen zijn we gaan bedenken hoe we de organisatie dan op een aansprekende manier weer een positie (binnen Rotary) kunnen geven. De discussies – onder de naam RDN 2.0 – hebben een duidelijk beeld opgeleverd waar we ons op willen focussen, een idee met wie we dat willen doen, hoe we schaalgrootte willen creëren en waar we aan de slag willen gaan.

Nu dit allemaal weer wat handen en voeten heeft is het tijd om als interim voorzitter terug te treden en die taak over te dragen aan iemand die de taal en mores van de medische professie in de aderen/ genen heeft, want dat heb ik allemaal niet. Ik ben zeer blij dat we Geke, die die kwalificaties allemaal meebrengt, gevonden hebben om nu verder op de bok te gaan staan en de concrete uitwerking van de strategie verder vorm te geven.

Ik weet dat RDN bij haar in goede handen is. Ikzelf zal graag verbonden blijven aan de organisatie om verder mee te helpen de strategische lijnen uit te zetten.

Geke Blok…

Het is een eer voor mij om het voorzitterschap van het bestuur van RDN op mij te mogen nemen en aan de slag te gaan op de ingeslagen route. Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe koers van RDN van alleen handen aan het bed door naar inzetten op zelfredzaamheid door lokale professionals die in samenwerking met lokale opleidingsinstellingen door RDN worden opgeleid. In het huisartsenproject wordt op dit moment een programmatisch nieuwe aanpak ontwikkeld met een grotere rol voor innovatie en inzet van moderne technologie in Kenia.