Kun je deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk hem in je browser.
 
 
Waar medische voorzieningen tekort schieten
 
 

Nieuwsbrief Rotary Doctors april 2022

Beste ,

Voorwoord

Gijs van Dalfsen, namens de redactie

Beste Lezers, een nieuwe lente … een nieuw begin. Gelukkig zijn de Corona maatregelen weer soepeler geworden en bijna afgeschaft. Het leven zou bijna weer op het normale leven gaan lijken ware het niet dat er weer nieuwe problemen opduiken.

Het klimaat heeft te lijden van onze enorme consumptie drift en door de droogte dreigen er hongersnoden in Afrika. In ons eigen Europa hebben we te maken met een verschrikkelijke oorlog en dreigingen, die we na de koude oorlog niet meer voor mogelijk hadden gehouden. Houdt het dan nooit op? Nee, het houdt nooit op. Ik heb ooit eens van een goede vriend een dakpan gekregen met het opschrift : “Dr’ moat altied wel wat ween dat oe plög (er moet altijd wel wat zijn dat je plaagt, Achterhoekse wijsheid) Er schuilt relativering in en ook een zekere troost.
In deze nieuwsbrief ook bijdragen van Jan van der Hoeven over een project dat hij als Rotary Doctor ooit samen met Hermien, zijn vrouw heeft opgezet en van Frederique Zweers Talsma, die een project bezocht in Oeganda, waar haar dochter al meerdere keren als tandarts werkzaam was.

Tandartsen opgeleid

Het opleiden van de studenten, die het mondzorg project van Rotary Doctors Nederland in Dembi Dolo, Ethiopie gaan voortzetten is inmiddels wel gelukt. Om het project in Dembi Dolo op termijn over te kunnen dragen zijn er twee studenten in Addis Ababa opgeleid tot dental therapist. Tsegaye Keno Gosa en Gurmesa Shuma Ayana hebben in februari deze opleiding met succes afgerond en hun diploma ontvangen. Inmiddels zijn de studenten in Dembi Dolo teruggekeerd en met hun werkzaamheden begonnen. Als het reizen naar Ethiopie weer mogelijk is gaan Rotary doctors ter plaatse kijken of dit project afgerond kan worden.

De opleiding van de studenten is mede mogelijk gemaakt vanuit een Global Grant van de Rotary Foundation waarvoor op initiatief van de Rotaryclub Dokkum, de Rotaryclubs van Tiel, Eindhoven-Zuid, Paignton Engeland en Addis Ababa Entoto Ethiopie een bijdrage hebben geleverd."

 

Voortgang projecten huisartsen

Gijs van Dalfsen, coördinator huisartsen

Je zou je afvragen wat moeten we nu met onze eigen projecten? Nou ik denk dat we gewoon door moeten gaan met plannen maken. Er is belangstelling zowel vanuit de landen waar we al geweest zijn, zoals Kenia en Ethiopië en ook uit nieuwe gebieden als Oeganda en Malawi. Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we ook nieuwe aanmeldingen gekregen van enthousiaste collega’s om mee te denken over de opzet van de projecten en het meedoen daaraan. Kortom er is veel werk aan de winkel en we blijven optimistisch. Het is tegenwoordig mogelijk om te zoom-vergaderen met collega’s duizenden kilometers verderop en hoewel de verbinding vaak te wensen overlaat, is dit toch fantastisch. Periodiek vergaderen we met twee ziekenhuizen in Oeganda en na een soort nulmeting zijn we nu via een stappenplan bezig om te kijken of we daar kunnen helpen bij het opzetten van een NCD kliniek en ondersteunen bij voorlichting en screening. In Kenia hebben we een soortgelijk overleg met Marianne Darwinkel en haar opleidingsinstituut en ook is er contact met Rutger Anten, die namens German Doctors meedenkt. We hopen binnenkort ook een verkennende reis naar Afrika te kunnen maken om met de organisaties daar ter plekke een project op te zetten.

 

Period Poverty

Jan van der Hoeve, huisarts n.p.

Tijdens de eerste uitzending in 2013 via RDN kwam echtgenote Hermien in Kilifi in contact met Jackie Jumbe Kahura, een oud-lerares, die haar eigen organisatie had: “Lifting the Barriers.” Hermien is veel met Jackie mee geweest, het arme achterland in, om de projecten van Jackie te bezoeken.

Het was Jackie die Hermien wees op het grote probleem van de “Period Poverty”, de menstruatie armoede, een probleem dat ook wereldwijd steeds meer aandacht krijgt. Meisjes in het arme binnenland van Kilifi kunnen en durven niet naar school als zij ongesteld zijn. Zij hebben geen geld om maandverband te kopen en missen daardoor meerdere dagen onderwijs per maand. Daardoor krijgen ze op jonge leeftijd al een achterstand op jongens. Bij het uitdelen van maandverband op een aantal scholen in Kilifi, bleek er al snel een veel betere en duurzame oplossing, om namelijk wasbaar maandverband, de zgn. sanitary towels te laten maken door vrouwen in Kilifi.

De gestage groei van het project leidde in 2018 tot de oprichting in Nederland van de stichting KILIFI PATHWAY, Het Pad naar Gelijkwaardig Onderwijs, met als hoofddoel het verbeteren van de toegang tot onderwijs in arme gebieden rond Kilifi voor met name meisjes. KIPAWA is de afkorting van KILIFI PATHWAY en staat in het Kiswahili voor ‘Gift, Gave, Talent’. Zie ook: https://kilifipathway.jouwweb.nl
KIPAWA werkt in Kilifi samen met de lokale organisatie KILIFI CARES die zich bezig houdt met de uitvoering van de projecten waarvoor KIPAWA in Nederland fondsen werft. Zo zorgt KILIFI CARES ervoor dat vrouwen een naaimachine krijgen, waarmee zij de sanitary towels maken. Het geld dat deze naaisters verdienen helpt hen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
KILIFI CARES combineert het uitdelen van het wasbaar maandverband op scholen met het geven van voorlichting over seksualiteit, hygiëne, de risico’s van zwangerschap op jonge leeftijd enz. Ook in 2021 heeft KILIFI CARES weer 750 setjes wasbaar maandverband gemaakt en op zeven scholen uitgedeeld. Terugkoppeling door KILIFI CARES vanuit Kilifi laat zien dat het schoolverzuim bij meisjes door het gebruik van het wasbaar maandverband duidelijk daalt. En daar gaat het allemaal om.

Doctor at distance

Samenwerking tussen Rotarydoctor in Nederland en arts in Oeganda 

Frédérique Zweers-Talsma, huisarts te Holten

In 2020 bezocht ik Tamar Waiswa-Goossens (32 jaar). Zij is afkomstig uit Bathmen en tropenarts in Oeganda. Tamar Waiswa-Goossens werkt, sinds mei 2014 officieel als dokter in de kliniek van Noah ’s Ark; een organisatie die in Mukono een thuis biedt aan meer dan 190 verwaarloosde, achtergelaten en mishandelde kinderen. De kliniek biedt voor alle mensen van Noah’s Ark en omgeving goede, betaalbare spoedeisende en chronische gezondheidszorg, zoals o.a. hypertensie en diabetes. Bevallingen worden begeleid en er is veel expertise op de ondervoedingsafdeling voor kinderen.

In de jaren 2017-2020 ben ik als Rotarydoctor verschillende keren uitgezonden geweest naar Kenia, om de NCD zorg (hypertensie en diabetes mellitus) tijdens spreekuren in outreaches te organiseren. Via mijn dochter Laura, die regelmatig als tandarts op Noah’s Ark in Oeganda werkt, kwam ik in contact met Tamar. Tijdens mijn verblijf in Noah’s Ark , begin 2020 vóór de coronapandemie zag ik Tamar aan het werk. Energiek toonde zij haar inzet tijdens de spreekuren in de kliniek, de vaccinatie- en voorlichtingscampagnes in de regio en de acute opvang van gevonden pasgeborenen op het lokale politiebureau.

Tamar en ik wisselen regelmatig casuïstiek uit. Doctor at distance is dankzij de goede internetverbinding heel goed mogelijk. Ik bracht haar in contact met specialisten zoals de kindercardioloog en kinderuroloog.

Tamar heeft in 2014 een stichting, de Rob foundation opgericht, die vanuit Nederland haar activiteiten in Uganda mogelijk maakt. De stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de gezondheidszorg in Oeganda en hierdoor mee te werken aan het bereiken van enkele Millenniumdoelstellingen zoals het verminderen van kindersterfte, het verbeteren van de gezondheid van moeders, het bestrijden van HIV, Aids, malaria en andere dodelijke ziekten. Hiermee sluit The Rob Foundation aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030 zoals deze in 2016 door de Verenigde Naties zijn opgesteld.

Mijn Rotaryclub Bathmen-Schipbeek ondersteunt de doelstellingen van de Rob foundation. Veel Rotary leden kennen Tamar uit hun dorp Bathmen en dragen haar een warm hart toe. Haar betrouwbare, gedreven en passievolle karakter geeft ons het vertrouwen dat deze mooie doelen door haar waargemaakt kunnen worden.

 

Rotary Festival 15 mei 2022

Tijdens het Rotaryfestival op 15 mei as in Maarssen zal Tamar Waiswa-Goossens aanwezig zijn op onze stand, die geheel gewijd zal zijn aan haar Rob foundation. www.therobfoundation.nl

Rotary Doctors zullen ook vertegenwoordigd zijn met een stand naast die van Tamar. Het festival speelt zich af in DeFabrique in Maarssen. Clubs en ook individuen kunnen zich aanmelden via rotaryfestival.nl. Het belooft een mooie dag te worden met interessante sprekers en muziek.

Donaties

Wij hebben in het eerste kwartaal  van verschillende Rotary Clubs weer mooie bijdragen gehad en ook een huisarts, die met zijn praktijk is gestopt, heeft ons een zeer royale schenking gedaan.

Wij willen RC Woerden, RC Berkel, RC Hoogeveen-de Wolden, RC Veenendaal, RC Rotterdam Zuid, RC Zevenbergen en de collega huisarts dan ook zeer hartelijk bedanken. 

Presentaties

Tijdens de Corona zijn er ook enkele keren via een zoomverbinding presentaties gehouden, die door de Rotary Clubs goed ontvangen zijn. Mocht u belangstelling hiervoor hebben dan kunt u contact opnemen met Victor Sterk, onze secretaris via secretaris@rotarydoctors.nl

Jaarverslag

Via de volgende link is het Jaarverslag en Jaarrekening 2021 te lezen: https://rotarydoctors.nl/organisatie-2/#downloads