Helpen

Omdat RDN haar basis vindt in Rotary Nederland kan zij terugvallen op 20.000 Rotarians die allen professional zijn in hun eigen vakgebied en gemotiveerd zijn om hun schouders te zetten onder projecten als deze. Alle betrokkenen bij de stichting, bestuursleden, overige ondersteunende functionarissen en uitgezonden (tand)artsen zijn dan ook vrijwilligers. Zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De Stichting heeft geen personeel in dienst. Dit maakt dat alle beschikbare gelden kunnen worden gebruikt voor de feitelijke hulpverlening.

Ook het feit dat de artsen vanuit Nederland worden uitgezonden betekent dat zij direct toezicht houden op de uitgaven en er geen gelden weglekken naar onbedoelde partijen in het betreffende land. De benodigde medicijnen betrekt RDN van een non-profit organisatie in Kenia, die deze aanzienlijk goedkoper kan leveren dan via de geëigende kanalen.