Frank Paternotte en Gert Oonk hebben vorig jaar over het mondzorg project in Dembi Dolo verteld op de jubileum bijeenkomst van Dental Health International Nederland. Deze organisatie ondersteunt al meer dan 40 jaar mondzorg projecten in lagelonenlanden.

Een en ander was voor het bestuur van DHIN reden om Frank en Gert uit te nodigen om over de opzet en organisatie van dit project van gedachten te wisselen. Deze gedachtenwisseling heeft op 2 oktober j.l. plaatsgevonden in Houten.

In februari ben ik benaderd door Victor en Bo met het verzoek om mee te denken over de toekomst van RDN. In eerste instantie was ik nogal sceptisch over de staat van de organisatie, het gebrek aan een duidelijke lijn en de afnemende activiteiten. Maar naarmate we met een stel enthousiastelingen uit het bestuur gingen nadenken over hoe nu verder maakte mijn scepsis plaats voor enthousiasme. En de overtuiging dat het behandelen van niet-overdraagbare aandoeningen (NCD’s) door RDN in Sub-Sahara Afrika geen hobby is maar bittere noodzaak. Evenals  het opzetten van mondzorg geen luxe is maar voorwaarde om duizenden gezinnen een inkomen te garanderen.

(Uit de uitgave van Oktober van het Magazine van Rotary Nederland)

Zelfredzaamheid. Dat is waar Rotary Doctors Nederland de laatste paar jaar stevig op inzet. Het grootste deel van de meer dan een kwarteeuw dat de organisatie nu bestaat, werd besteed aan het brengen van medische zorg naar ontwikkelingsgebieden die het daar vrijwel zonder moeten stellen.
Lees het hele verhaal (pdf)

Eerder hebben we aangegeven dat de Nijkerkdag voor 2020 verplaatst werd naar het najaar. In het laatste bestuur overleg op 28 sept is bekeken welke mogelijkheden er zijn. Op basis van de nieuwsbrief in sept was al duidelijk dat de belangstelling ook van de kant van de potentiële bezoekers gering was, slechts 4 mensen hebben […]

Rotary Doctors Nederland is op zoek naar bestuursleden fondsenwerving en marketing/PR, die mee willen werken aan de verdere opbouw van Rotary Doctors Nederland en affiniteit hebben met de doelstellingen van de stichting.

Met een select gezelschap en een keur aan sprekers hebben we op 11 mei het 25-jarig bestaan van RDN op passende wijze gevierd. Plaats van samenkomst was de vertrouwde locatie bij de Schakel in Nijkerk. Het was, terugkijkend op deze mooie dag en luisterend naar de aanwezigen een geslaagde middag waarbij gegeven de zorgen voor continuïteit op langere termijn op ingetogen wijze werd stilgestaan bij deze mijlpaal.

Tandarts Frank Paternotte is al meerdere keren naar Ethiopië gereisd om daar tandheelkundige zorg te verlenen. In onderstaand verslag vertelt hij graag meer over zijn werkzaamheden en belevenissen.

Na de pilot in het voorjaar van 2016, hebben de tandartsen van Rotary Doctors een plan gemaakt om een Oral Health Care (OHC) programma in Dembi Dollo , Ethiopie op te starten.

Elke Rotary dokter heeft waarschijnlijk recent nog kunnen zien dat Afrika snel aan het veranderen is. Hoewel de skylines en snelwegen in hoog tempo oprukken, blijven armoede en corruptie diep geworteld.