Sinds een aantal maanden ben ik via een collega van mij, Gijs van Dalfsen betrokken geraakt bij Rotary Doctors Nederland (RDN). Gijs is bestuurslid van RDN en voorzitter van de Projectgroep Huisartsen. Hij vroeg mij om mee te denken met de verdere ontwikkeling van RDN.

In dit nieuwsbericht aandacht voor de ervaringen van Jaap Wolff, huisarts uit Neede, een van onze vaste Rotary Doctors. Jaap heeft – in afwachting van de voortzetting van onze projecten in Afrika – in het afgelopen jaar een ‘uitstapje’ gemaakt naar Griekenland.

De laatste jaren zijn wij – de Rotary Doctors tandartsen en mondhygiënisten – actief in en rond Dembi Dolo, stad in Zuid West Ethiopië en verdelen onze aandacht over diverse activiteiten.

Jarenlang heeft de huisartsensectie van RDN zich ingezet voor de Non Communicabel Diseases, met name hypertensie en diabetes. Naast een aantal andere redenen heeft de uitbraak van Covid-19 hier een einde aan gemaakt.

Het blijven onzekere tijden en ook Rotary Doctors weet niet wat het komende jaar gaat brengen. Om duidelijkheid te scheppen naar de projecten ter plaatse en naar de kandidaat artsen die eventueel uitgezonden gaan worden hebben we besloten om het komende half jaar geen uitzendingen te doen.

Het bestuur van RDN wenst u mooie kerstdagen en een prettige jaarwisseling, ondanks alle beperkingen die deze tijd met zich meebrengt.

In haar laatste bestuursvergadering van 12 dec 2020 heeft het bestuur (noodgedwongen) moeten besluiten dat er in het eerste kwartaal van 2021 GEEN uitzendingen kunnen plaatsvinden.
De ontwikkelingen rond het wereldwijde Corona probleem laten dat niet toe.

Door de Corona is begin dit jaar de uitzending van Rotary doctors tot stilstand gekomen. Hoe gaat het met de mensen waar we afgelopen jaar mee samengewerkt hebben.

Frank Paternotte en Gert Oonk hebben vorig jaar over het mondzorg project in Dembi Dolo verteld op de jubileum bijeenkomst van Dental Health International Nederland. Deze organisatie ondersteunt al meer dan 40 jaar mondzorg projecten in lagelonenlanden.

Een en ander was voor het bestuur van DHIN reden om Frank en Gert uit te nodigen om over de opzet en organisatie van dit project van gedachten te wisselen. Deze gedachtenwisseling heeft op 2 oktober j.l. plaatsgevonden in Houten.